Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

Rok osláv

Školský rok 2023/24 sa niesol v znamení osláv 35. výročia vzniku školy.

Toto výročie sme si pripomínali na podujatiach, ktoré postupne pripravili všetky odbory školy.  Vznik našej školy sme si pripomenuli na divadelných predstaveniach, tanečných akadémiách, celoštátnej súťaži Zlatá klapka, ale aj na módnej prehliadke. Vyvrcholením bol galakoncert v Zrkadlovej sieni  Primaciálneho paláca so zahraničnými partnerskými školami. Oslavy si všimli aj médiá.

Teraz si môžete pozrieť v skratke najdôležitejšie momenty, ktoré výraznou mierov ovplyvnili život školy počas jej 35 ročnej histórie. Dokument pripravil odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.