Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

Úspechy a ocenenia

Prehľad úspechov našich žiakov v šk. roku 2023/2024

Sebastián Sopko, žiak 2./1./I. z klavírnej triedy Kariny Goncharovej, získal na 5. ročníku medzinárodnej súťaže Piano Talents for Europe (22. - 23. jún 2024, Dolný Kubín) diplom za 6. miesto v 1. kategórii.

Filip Samuel Sisol, žiak ročníka 3./1./I.st., z výtvarného odboru, z triedy Kariny Škotkovej úspešne reprezentovala našu školu vo výtvarnej súťaži "Sakury v mojich očiach", ktorú organizovalo Veľvyslanectvo Japonska v SR v spolupráci s občianskym združením MEDIA. Žiak získal 2. miesto v 1. kategórii dňa 12.6. 2024 v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Daniela Boleková, žiačka ročníka 3./2./I.st., z výtvarného odboru, z triedy Kariny Škotkovej úspešne reprezentovala našu školu vo výtvarnej súťaži "Sakury v mojich očiach", ktorú organizovalo Veľvyslanectvo Japonska v SR v spolupráci s občianskym združením MEDIA. Žiačka získala 1. miesto v 2. kategórii dňa 12.6. 2024 v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Simona Gerhátová, žiačka ročníka 1./2./I.st., z výtvarného odboru, z triedy Kariny Škotkovej úspešne reprezentovala našu školu vo výtvarnej súťaži "Sakury v mojich očiach", ktorú organizovalo Veľvyslanectvo Japonska v SR v spolupráci s občianskym  združením MEDIA. Žiačka získala 2. miesto v 2. kategórii dňa 12.6. 2024 v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.


Žiačky Bianca Belicová (z klavírnej triedy Vencislavy Ilievskej) a Zina Vencková (z klavírnej triedy Jany Boudovej) získali na Festivale komornej hudby ZUŠ v Čadci, v sekcii štvorručnej hry na klavíri a hre na dvoch klavíroch zlaté pásmo v kategórii A2 (3. - 6. jún 2024). Okrem toho bola Vencislava Ilievska ocenená Diplomom za pedagogickú prípravu žiakov Cenou za prípravu repertoáru.


Dve žiačky z klavírnej triedy Jany Majerovej sa úspešne zúčastnili 1. ročníka súťažnej prehliadky žiakov ZUŠ v sólovej hre na klavíri Popradské klavírne pódium (25. apríl 2024): Laura Trangošová (3./1./I.) získala zlaté pásmo v 2. kategórii a Liliana Sovičová (3./2./I.) získala zlaté pásmo v 4. kategórii.


Gréta Ščevíková, žiačka ročníka 2./1./I.st., z výtvarného odboru, z triedy Kariny Škotkovej úspešne reprezentovala našu školu v okresnom kole výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" a získala diplom za postupujúcu prácu do celoslovenského kola súťaže dňa 24.4.2024 v Hurbanove.


Laura Trangošová, žiačka 3./1./I. z klavírnej triedy Jany Majerovej, úspešne reprezentovala našu ZUŠ na 23. ročníku celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ Schneiderova Trnava (18. 4. 2024, sólová hra na klavíri), kde získala strieborné pásmo v 2. kategórii.

2024 04 trangosova TT


Mariia Sheremet, žiačka 4./2./I. z husľovej triedy Mariny Ranety, sa na XIV. ročníku Husľovej súťaže Rudolfa Országa v Kremnici (5. 4. 2024) umiestnila v bronzovom pásme v 4. kategórii.


Nina Čatlošová, žiačka prípravného štúdia zo speváckej triedy Saskie Žihalovej, sa zúčastnila 2. ročníka online súťaže Naj umelec, kde v sekcii Naj spevák získala 3. miesto v 1. kategórii (26. 3. 2024).


Žiaci 2./2./I. literárno-dramatického odboru z triedy Zuzany Spodniakovej úspešne reprezentovali našu školu na krajskom kole 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka – Stretnutie s malou Táliou (20. – 23 marec 2024, Senec), kde sa umiestnili na 3. mieste.


Žiaci literárno-dramatického odboru z triedy Alžbety Králikovej, úspešne reprezentovali našu školu na okresnom kole 70. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín (13. – 14. marec 2024, Bratislava). Olívia Ďurkovičová (3./1./I.) získala 2. miesto v I. kategórii (prednes poézie) a Peter Szabados (2./2./I.) sa umiestnil na 3. mieste v II. kategórii (prednes poézie).


Sebastián Sopko, žiak 2./1./I. z klavírnej triedy Kariny Goncharovej, získal na XV. ročníku súťaže základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta (5. december 2023, Bratislava) 2. miesto v 1. kategórii v hre na klavíri.


Naši gitaristi úspešne reprezentovali školu na 13. ročníku súťaže Gitarová Prievidza (23. november 2023), kde získali nasledujúce ocenenia: 

 • žiaci p. uč. Martina JantuluAlexander Fellmayer (1./2./I.) - 1. miesto v zlatom pásme (kategória II.A) a Tereza Nováková (4./1./I.) -  strieborné pásmo (kategória II.A)
 • žiaci p. uč. Krisztiána KlukonaDanail Doganov (1./2./I.) - 2. miesto v zlatom pásme (kategória III.C) a Michal Gašperík (3./1./I.) -  strieborné pásmo (kategória I.C)


Ina Halamičková, žiačka 3./1./I. z husľovej triedy Moniky Gyöpösovej, sa na dvojkolovej Medzinárodnej husľovej súťaži Zoltána Kodálya v Galante (16. - 18. 11. 2023) umiestnila v striebornom pásme. Okrem toho jej Spoločnosť Franza Schuberta udelila Cenu za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby F. Schuberta v 2. kategórii, ktorú zahrala aj na galakoncerte víťazov súťaže.


Laura Trangošová, žiačka 3./1./I. z klavírnej triedy Jany Majerovej, úspešne reprezentovala našu ZUŠ na celoslovenskej Klavírnej súťaži Pála Kadosu (16. 11. 2023, Levice), kde získala 1. miesto v 1. kategórii.


Traja žiaci z gitarovej triedy Martina Jantulu úspešne reprezentovali našu školu na Prehliadke mladých gitaristov 2023 v Bratislave (24. október 2023, 3. kategória). Alexander Fellmayer (1./2./I.) a Tereza Nováková (4./1./I.) získali zlaté pásmoPatrícia Kišková (4./1./I.) sa umiestnila v bronzovom pásme.

Prehľad úspechov našich žiakov v šk. roku 2022/2023

Hudobný odbor

Laura Trangošová z klavírnej triedy ped. Jany Majerovej získala

 • strieborné pásmo v 1. kategórii v Celoslovenskej súťaži v sólovej hre na klavíri Schneiderova Trnava, 20. 10. 2022
 • 3.cenu v 1. kategórii v Celoslovenskej súťaži v sólovej hre na klavíri Mladí klaviristi Bratislava, 26. 10. 2022
 • zlaté pásmo v VIII. ročníku klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove 2023 v II. kategórii – 28.4.2023
 • strieborné pásmo v I. kategórii v 2. ročníku celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky - Pianoforte 2023 v Starej Ľubovni – 25.5.2023

Nikol Bacigálová z klavírnej triedy ped. Jany Majerovej získala

 • Zlaté pásmo v 3. kategórii a Cenu Rady rodičov pri ZUŠ M. Schneidera-Trnavského v Celoslovenskej súťaži v sólovej hre na klavíri Schneiderova Trnava, 20. 10. 2022
 • Čestné uznanie v 6. kategórii v Celoslovenskej súťaži v sólovej hre na klavíri Mladí klaviristi, Bratislava, 26. 10. 2022
 • Strieborné pásmo v XXIX. ročníku Detskej interpretačnej súťaže v sólovej hre na klavíri (v rámci Detského umeleckého festivalu) v Banskej Bystrici – 18. - 19. 5. 2023

Liliana Sovičová z klavírnej triedy ped. Jany Majerovej získala

 • Zlaté pásmo v 3. kategórii v Celoslovenskej súťaži v sólovej hre na klavíri Schneiderova Trnava, 20. 10. 2022
 • 3. cenu v 6. kategórii v Celoslovenskej súťaži v sólovej hre na klavíri Mladí klaviristi, Bratislava, 26. 10. 2022
 • Strieborné pásmo v XXIX. ročníku Detskej interpretačnej súťaže v sólovej hre na klavíri (v rámci Detského umeleckého festivalu) v Banskej Bystrici – 18. - 19. 5. 2023

Bianca Belicová z klavírnej triedy ped. Vencislavy Ilievskej získala

 • 1. cenu v 5. kategórii v Celoslovenskej súťaži v sólovej hre na klavíri Mladí klaviristi, Bratislava, 26. 10. 2022
 • Absolútny víťaz 5. kategórie, cena Emcy Slovakia za objavnú dramaturgiu
 • 3. cenu v II. kategórii v 4. medzinárodnej klavírnej súťaži Piano Talents for Europe – Dolný Kubín – 24.-25.6.2023

Výsledky celoslovenskej súťaže Musica Camerata Ján Albrecht 2022 (25.11.2022):

 • Gitarové duo – žiaci Tereza Nováková a Alexander Fellmayer – získali strieborné pásmo v 1. kategórii.
 • Komorné kvarteto – žiačky Agáta Halamičková, Elena Mikušová, Andrea Mikulová a Klára Nedeľková - získali strieborné pásmo v 1. kategórii.
 • Duo – žiačky Enya Pastorová a Elizabeth Baarová - získali bronzové pásmo v 2. kategórii.
 • Štvorručný klavír - žiačky Nikol Bacigálová a Liliana Sovičová - získali Zlaté pásmo v 2. kategórii
 • Štvorručný klavír – žiačky Bianca Belicová a Zina Vencková - získali Zlaté pásmo v 2. kategórii
 • Gitarové kvarteto – žiaci Timotej Bálint, Daniela Nováková, Danail Doganov a Pavol Pajtík - získali strieborné pásmo v 2. kategórii.
 • Flautové duo – žiačky Dominika Petrjánošová a Klára Ester Jantáková – získali strieborné pásmo v 3. kategórii.

Zoja Vencková z klavírnej triedy ped. Jany Boudovej získala

 • zlaté pásmo v VIII. ročníku klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove 2023 v II. kategórii – 28.4.2023

Alexander Rogač z klavírnej triedy ped. Iriny Rogach získal

 • strieborné pásmo v VIII. ročníku klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove 2023 v II. kategórii – 28.4.2023

Dominika Petrjánošová z flautovej triedy ped. Ľubice Dzúrikovej získala

 • 1. miesto v 5. kategórii a Cenu EMCY Slovakia za objavnú dramaturgiu na 23. ročníku celoslovenskej hudobnointerpretačnej súťaže Nitrianska lutna 2023 v hre na zobcovej flaute – 26.5.2023 v Nitre

Danail Dimitrov Doganov z gitarovej triedy ped. Kristiána Klukona získal

 • 1. miesto v zlatom pásme v III.B kategórii v gitarovej súťaži LA GUITAROMANIE 2023 – v Martine - 31.5.2023
 • zlaté pásmo v 4. kategórii vo 8. ročníku medzinárodnej súťaže Young guitarists competition Hommage to Luigi Legnani (súťaž mladých gitaristov) – v Štúrove – 2.6.2023

Tereza Nováková z gitarovej triedy ped. Martina Jantulu získala

 • 2. miesto v zlatom pásme v I.C kategórii v gitarovej súťaži LA GUITAROMANIE 2023 – v Martine - 31.5.2023
 • zlaté pásmo v 2. kategórii vo 8. ročníku medzinárodnej súťaže Young guitarists competition Hommage to Luigi Legnani (súťaž mladých gitaristov) – v Štúrove – 2.6.2023

Alexander Fellmayer z gitarovej triedy ped. Martina Jantulu získal

 • 1. miesto v 2. kategórii v 8. ročníku medzinárodnej súťaže Young guitarists competition Hommage to Luigi Legnani (súťaž mladých gitaristov) – v Štúrove – 2.6.2023

Oliver Piatka z gitarovej triedy ped. Kristiána Klukona získal

 • strieborné pásmo v 1. kategórii vo 8. ročníku medzinárodnej súťaže Young guitarists competition Hommage to Luigi Legnani (súťaž mladých gitaristov) – v Štúrove – 2.6.2023

David Piatka z gitarovej triedy ped. Kristiána Klukona získal

 • bronzové pásmo v 1. kategórii vo 8. ročníku medzinárodnej súťaže Young guitarists competition Hommage to Luigi Legnani (súťaž mladých gitaristov) – v Štúrove – 2.6.2023

Žiaci z gitarovej triedy ped. Krisztiána Klukona a ped. Martina Jantulu získali

 • DIPLOM za 1. miesto v súťaži družstiev vo 8. ročníku medzinárodnej súťaže Young guitarists competition Hommage to Luigi Legnani (súťaž mladých gitaristov) – v Štúrove – 2.6.2023

Liliana Sovičová a Nikol Bacigálováz klavírnej triedy ped. Jany Majerovej získali

 • Zlaté pásmo, Cenu festivalovej rady a Cenu predsedníčky Festivalovej rady v štvorručnej hre v kategórii A2, Cenu riaditeľa Festivalu komornej hry ZUŠ – v Čadci - 5. - 8.6.2023

Agáta Halamičková (zobcová flauta z triedy ped. Ľubice Bosákovej), Elena Mikušová (zobcová flauta z triedy ped. Ľubice Bosákovej), Klára Nedeľková (z triedy ped. Jany Majerovej) a Andrea Mikulová (z triedy ped. Martina Ťažkého) – kvarteto - získali

 • zlaté pásmo v I. kategórii na 15. ročníku medzinárodnej súťaže v komornej hre Július von Beliczay – v Komárne – 9. 6. 2023.

Filip Nathan Chovanec zo speváckej triedy ped. Veroniky Pekárovej získal

 • 2. miesto v školskom kole speváckej súťaže Slávik – 14.3.2023
 • 4. miesto v 26. ročníku speváckej súťaže populárnej piesne Pop Hit v 3. kategórii – 8.6.2023

Výtvarný odbor

Olívia Whitt z triedy ped. Silvie Krivosudskej získala

 • 2. miesto v II. kategórii v 11. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže Ríša fantázie 2023 v Lučenci. Do súťaže bolo zapojených 9 krajín.

Aya Zaharieva z triedy ped. Doganovej získala

 • 2. miesto v Medzinárodnom festivale Bulharská duša svetej zeme v Bat Yam v Izraeli

Literárno-dramatický odbor

Žiaci ped. Alžbety Králikovej sa zapojili do súťaže Modrý svet očami umenia – téma – Dobro v nás (do súťaže bolo poslaných 6 súťažných príspevkov – 1 video a 5 básní):

Víťazi:

 • Žiaci ped Alžbety Králikovej - Kolektívne videonahrávky - 1 - 4. roč./2. č. /I. st. ZUŠ – 6. kategória – súťaž Modrý svet očami umenia – ZUŠ Humenné
 • Žiačky - Vivienn Benkovská, Michal Barta získali Cenu za originalitu: Generačná priepasť: v 6. kategórii - 1 - 4. roč./2. č./ I. stupňa ZUŠ – literárna forma
 • Žiačka Alexandra Brillová získala 1. miesto – Dobro v nás
 • Žiačka Nela Koganová získala 2. miesto - Dobrá Sárka

Tanečný odbor

Žiačky Tanečného odboru ped. Jany Bílkovej získali Bronzové pásmo v C kategórii

 • SHOW DANCE (12-14 rokov) – Deorro Bailar feat v Tanečnej súťaži Festival moderného tanca – 27.4.2023 v Bojniciach.

Žiačky Tanečného odboru ped. Jasmíny Bozkurtovej získali Bronzové pásmo v D kategórii

 • scénický tanec, 7 - 24 tanečníkov (9 - 11 rokov) – Deň v Paríži v Tanečnej súťaži Festival moderného tanca – 27.4.2023 v Bojniciach.
Prehľad úspechov našich žiakov v šk. roku 2021/2022

Hudobný odbor

Mimoriadne úspechy získal absolvent 4. ročníka 2. časti I. stupňa štúdia Hudobného odboru Hry na klavír v školskom roku 2020/2021. Výsledky jeho práce však boli zverejnené až v tomto školskom roku. Žiak Ryan Martin Bradshaw z klavírnej triedy ped. Vencislavy Ilievskej sa stal:

 • víťazom 55. jubilejného ročníka súťaže Concertino Praga (3-kolová súťaž, nie iba klavírna) – termín: február, apríl, september 2022. Žiak je prvým Slovákom, ktorý vyhral súťaž od jej založenia v r. 1966. Súčasťou ocenenia je aj nahrávanie profilového CD v Českej republike v Prahe
 • víťazom medzinárodnej multiinštrumentálnej súťaže pre SR – Virtuosos V4+ (v Budapešti) pod patronátom Placida Dominga – termín: 22.júl 2021

Nikol Bacigálová a Liliana Sovičová z klavírnej triedy ped. Jany Majerovej získali

 • zlaté pásmo v 2. kategórii v štvorručnej hre na klavíri a diplom za najlepšiu interpretáciu skladby v 2. kategórii v štvorručnej hre na klavíri na 20. ročníku celoslovenskej interpretačnej súťaže SCHNEIDEROVA TRNAVA
 • prvé miesto v XIII. ročníku súťaže základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta online v komornej hre pre klavírne duá v Bratislave

Nikol Bacigálová z klavírnej triedy ped. Jany Majerovej získala

 • Cenu Absolútneho víťaza IV. kategórie VII. ročníka klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove 2022
 • Zlaté pásmo v IV. kategórii VII. ročníka klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove 2022
 • Zlaté pásmo v III. kategórii a diplom za najlepšiu interpretáciu skladby súčasného skladateľa na Celoslovenskej súťažnej prehliadke Pianoforte v Starej Ľubovni

Liliana Sovičová z klavírnej triedy ped. Jany Majerovej získala

 • Zlaté pásmo v IV. kategórii VII. ročníka klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove 2022
 • Cenu absolútneho víťaza III. kategórie a Zlaté pásmo v III. kategórii na Celoslovenskej súťažnej prehliadke Pianoforte v Starej Ľubovni

Klára Nedeľková z klavírnej triedy ped. Jany Majerovej získala

 • bronzové pásmo v 1. kategórii v sólovej hre na klavíri na 20. ročníku celoslovenskej interpretačnej súťaže SCHNEIDEROVA TRNAVA
 • Bronzové pásmo v II. kategórii na Celoslovenskej súťažnej prehliadke Pianoforte v Starej Ľubovni

Alexandra Brillová a Tereza Bartáková z klavírnej triedy ped. Ľubice Halovej získali

 • strieborné pásmo v 2. kategórii v štvorručnej hre na klavíri na 20. ročníku celoslovenskej interpretačnej súťaže SCHNEIDEROVA TRNAVA
 • Zlaté pásmo v kategórii 3A (žiaci ZUŠ a ZŠ do 15 rokov) v Celoslovenskej súťaži Ping Song v sólovom speve 2022 vo Zvolene

Alexander Fellmayer a Tereza Nováková z gitarovej triedy ped. Martina Jantulu získali

 • strieborné pásmo v 2. kategórii na 14. ročníku Prehliadky mladých gitaristov v Bratislave

Alexander Fellmayer z gitarovej triedy ped. Martina Jantulu získal

 • 1. miesto v 1. Kategórii v VII. ročníku súťaže Gitarová Nitra 2022

Tereza Nováková z gitarovej triedy ped. Martina Jantulu získala

 • 2. miesto v 1. kategórii v VII. ročníku súťaže Gitarová Nitra 2022
 • 3. miesto v 1. kategórii na Festivale Ivana Ballu 2022

Danail Dimitrov Doganov z gitarovej triedy ped. Kristiána Klukona získal          

 • strieborné pásmo v 4. kategórii na 14. ročníku Prehliadky mladých gitaristov v Bratislave
 • 3. miesto v 3. kategórii v VII. ročníku súťaže Gitarová Nitra 2022
 • 3. miesto v 3. kategórii na Festivale Ivana Ballu 2022

Stella Mária Bachledová z klavírnej triedy ped. Iriny Rogach získala      

 • 2. cenu v regionálnom kole Národnej Rakúskej súťaže Prima la Musica
 • 3. cenu v IV. kategórii na celoslovenskej súťaži Klavírna Orava Kláry Havlíkovej v Dolnom Kubíne
 • Strieborné pásmo v V. kategórii VII. ročníka klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove 2022

Bianca Belicová z klavírnej triedy ped. Vencislavy Ilievskej získala

 • 1. cenu v II. kategórii na celoslovenskej súťaži Klavírna Orava Kláry Havlíkovej v Dolnom Kubíne
 • 1. miesto v 2. kategórii a titul Laureát – za najlepší výkon na XV. ročníku Klavírnej súťaže Pála Kadosu v Komárne
 • Zlaté pásmo v III. kategórii na Celoslovenskej súťažnej prehliadke Pianoforte v Starej Ľubovni

Lara Pelikánová z triedy ped. Lucie Pintérovej získala

 • zlaté pásmo v I. kategórii v 2. ročníku online umeleckej súťaže Modrý svet očami umenia 2021 v odbore hudba na Súkromnej základnej umeleckej škole v Bardejove

Enya Pastorová a z triedy ped. Lucie Pintérovej získala

 • zlaté pásmo v II. kategórii v 2. ročníku online umeleckej súťaže Modrý svet očami umenia 2021 v odbore hudba na Súkromnej základnej umeleckej škole v Bardejove
 • Čestné uznanie a Cenu New Music for Kids v III. kategórii v XIII. ročníku Medzinárodnej súťaže „Rajecká hudobná jar“
 • ocenenie primátora Hlavného mesta SR Bratislavy a čestné uznanie za úspešnú reprezentáciu hlavného mesta SR Bratislavy – Talentovaná mládež 2021 (6.6.2022)

Dominika Petrjánošová z flautovej triedy ped. Ľubice Dzúrikovej získala

 • Zlaté pásmo a 1. miesto v kategórii E – sólová hra v XII. celoštátnej súťaži s medzinárodnou účasťou v hre na zobcové flauty „Zahrajže nám píšťalôčka“ v Nových Zámkoch

Laura Trangošová z klavírnej triedy ped. Jany Majerovej získala

 • Strieborné pásmo v I. kategórii na Celoslovenskej súťažnej prehliadke Pianoforte v Starej Ľubovni

Alžbeta Ivaničová z triedy ped. Mariána Zajačka získala

 • 1. miesto v Zlatom pásme v Hre na melodické nástroje a bronzové pásmo v hre na malý bubon na 4. ročníku celoslovenskej súťaže v hre na bicích nástrojoch v Nových Zámkoch

Felix Karásek z triedy ped. Mariána Zajačka získal

 • Strieborné pásmo v Hre na biciu súpravu a bronzové pásmo v hre na malý bubon na 4. ročníku celoslovenskej súťaže v hre na bicích nástrojoch v Nových Zámkoch

Filip Derevenec z triedy ped. Mariána Zajačka získal

 • Strieborné pásmo v Hre na biciu súpravu a bronzové pásmo v hre na malý bubon na 4. ročníku celoslovenskej súťaže v hre na bicích nástrojoch v Nových Zámkoch

Tanečný odbor

Žiaci TO II. stupňa základného štúdia z triedy ped. Jany Bílkovej získali 2. miesto na online súťaži v Bardejove (Tosca).


AMT  (Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby)

V odbore audiovizuálna a multimediálna tvorba škola pokračovala v príprave a organizácii X. ročníka celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže s názvom Zlatá klapka (30. marec 2022).

 • Žiaci Roman Závada a Simeon Binev získali cenu za príspevok Petržalská električka v kategórii Spravodajský príspevok 10-14 rokov.
 • Žiačka Rebecca Petrášová získala cenu za príspevok Analógová fotografia v kategórii Réžia 15-19 rokov.
 • Žiačka Dorota Šiškovičová získala cenu za príspevok Zaujímavosti o Ázii v kategórii Moderátorka.

Literárno-dramatický odbor

Žiaci LDO z triedy ped. Alžbety Králikovej získali v školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín tieto ocenenia:

 • Ema Modrovská – 1. miesto v próze – 3. kategória
 • Alexandra Brillová - 1. miesto v poézii – 3. kategória
 • Nela Koganová - 1. miesto v próze – 2. kategória
 • Kristína Smolárová - 1. miesto v poézii – 1. Kategória

Nela Koganová z triedy ped. Alžbety Králikovej získala

 • 2. miesto v recitácii prózy v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

Katarína Horňanská z triedy ped. Zuzany Spodniakovej získala

 • čestné uznanie v recitácii prózy v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
Prehľad úspechov našich žiakov v šk. roku 2020/2021

Hudobný odbor

 Nikol Bacigálová z klavírnej triedy ped. Jany Majerovej získala

 • Cenu za objavnú dramaturgiu – EMCY v 12. ročníku celoslovenskej súťaže Mladí klaviristi.
 • 2. miesto v 4. kategórii v 12. ročníku celoslovenskej súťaže Mladí klaviristi
 • Tereza Bartáková z klavírnej triedy ped. Ľubice Halovej získala 3. miesto v 3. kategórii v 12. ročníku celoslovenskej súťaže Mladí klaviristi.
 • Stella Mária Bachledová z klavírnej triedy ped. Iriny Rogach získala 3. miesto v 7. kategórii v 12. ročníku celoslovenskej súťaže Mladí klaviristi
 • Liliana Sovičová z klavírnej triedy ped. Jany Majerovej získala 3. miesto v 4. kategórii v 12. ročníku celoslovenskej súťaže Mladí klaviristi.

 

Ryan Martin Bradshaw z triedy ped. Vencislavy Ilievskej získal

 • mimoriadne ocenenie šéfdirigenta SOSR Ondreja Lénarda a generálneho riaditeľa RTVS J. Rezníka a tak sa stal novým rezidenčným sólistom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Umelec tak bude mať možnosť realizovať v rozhlase sólové nahrávky a zároveň s ním SOSR odohrá jeden z abonentných koncertov. 
 • postúpil do 3. kola Concertino Praha – hra na klavíri s orchestrom
 • víťaz v Medzinárodnej súťaži VIRTUOSOS V4, možnosť a príprava nahrávky 1.CD – s maďarským rádioorchestrom

 

 • Enya Pastorová z triedy ped. Lucie Pintérovej získala 1. miesto v kategórii D (Interpreti) online Medzinárodného festivalu Bravissimo – súťažná prehliadka mladých talentov na Ukrajine
 • Bianca Belicová z klavírnej triedy ped. Vencislavy Ilievskej získala zlaté pásmo v 3. kategórii a bola vyhlásená za víťazku kategórie na Klavírnej súťažnej prehliadke Sládkovičovo 2021
 • Alexander Rogach z klavírnej triedy ped. Iriny Rogach získal strieborné pásmo v 1. kategórii na Klavírnej súťažnej prehliadke Sládkovičovo 2021
 • Anna Rakhubovská z klavírnej triedy ped. Iriny Rogach získala strieborné pásmo v 3. kategórii na Klavírnej súťažnej prehliadke Sládkovičovo 2021
 • Stella Maria Bachledová z klavírnej triedy ped. Iriny Rogach získala strieborné pásmo v 5. kategórii na Klavírnej súťažnej prehliadke Sládkovičovo 2021

AMT  (Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby)

Zlatá klapka 2021:

 • Cenu primátora hl. mesta Bratislava získala ZUŠ Jána Albrechta (ako celok) za cyklus Virtuálna trieda. Ocenení žiaci: Daniel Behúl, Sofia Bičanová, Simeon Binev, Alen Imamovič, Jakub Mičan, Lukáš Mráz, Rebecca Petrášová, Štefan Škriniar, Viktória Tajcnárová, Roman Závada, Nina Zgalinovičová
 • Nikol Tajcnárová získala cenu v kategórii Film za príspevok Autoportrét knihomoľa. 
 • Nikol Tajcnárová získala cenu v kategórii Dievčenský výkon pred kamerou za príspevok Autoportrét knihomoľa.

Literárno-dramatický odbor

Hviezdoslavov Kubín 2021

 • Amelie Gonzales Lemus - žiačka ped. Spodniakovej (LDO) získala 3. miesto v školskom kole v I. kategórii v prednese prózy
 • Greta Angyalová - žiačka ped. Spodniakovej (LDO) získala 3. miesto v triednom kole v I. kategórii v prednese prózy
 • Zoe Bachratá - žiačka ped. Spodniakovej (LDO) získala 1. miesto v školskom kole, 3. miesto v okresnom kole v I. kategórii v prednese prózy
 • Dorota Zúbeková - žiačka ped. Spodniakovej (LDO) získala 2. miesto v školskom kole v I. kategórii v prednese prózy

Školská súťaž žiakov LDO: 

 • špeciálnu Cenu Zuzany Kronerovej za najlepší prednes bol udelený absolútnej víťazke Sofii Maskalíkovej
 • na prvých miestach ocenených recitačnými doskami sa v jednotlivých kategóriách v recitácii poézie umiestnili žiačky Nela Kadlecová, Stela Bartíková a Sofia Maskalíková a v prednese prózy Dorota Zúbeková, Nela Koganová a Ema Miháliková.
Prehľad úspechov našich žiakov v šk. roku 2019/2020

Hudobný odbor

Ryan Martin Bradshaw z triedy ped. Vencislavy Ilievskej získal 

 •  diplom za 1. a 2. kolo v III. medzinárodnej klavírnej súťaž W. A. Mozarta pre mladých hudobníkov, Zhuhai, Čína (8. - 15.9.2019), hra na klavíri, II. kategória (do 15 rokov)
 • 1. cenu Zlatý Luskáčik, cenu rektora Moskovského Konzervatória P. I. Čajkovského (účasť v abonentnom cykle koncertov Moskovského Konzervatória) a cenu EMCY (vytvorenie profesionálneho profilu a pozvania na koncerty a medzinárodné majstrovské kurzy) v XX. Medzinárodnej televíznej súťaži „Luskáčik“ pre mladých hudobníkov, Moskva (2. - 9.12.2019), hra na klavíri, II. kategória (do 15 rokov)

 

 • Liliana Sovičová z triedy ped. Jany Majerovej získala 1. cenu v XIV. ročníku Klavírnej súťaže Pála Kadosu, Levice (15.11.2019), hra na klavíri, 1. kategória
 • Nikol Bacigálová z triedy ped. Jany Majerovej získala 2. cenu v XIV. ročníku Klavírnej súťaže Pála Kadosu, Levice (15.11.2019), hra na klavíri, 1. kategória
 • Laura Gloria Bachledová z triedy ped. Eduarda Pingitzera získala 2. cenu v súťaži Prima La Musica, Viedeň (3.3.2020), hra na husliach, kategória 1
 • Paula Savia Bachledová z triedy ped. Anny Ťažkej získala 1. cenu v súťaži Prima La Musica, Viedeň (1.3.2020), hra na violončelo, kategória A
 • Stella Mária Bachledová z triedy ped. Iriny Rogach získala 2. cenu v súťaži Prima La Musica, Viedeň (29.2.2020), hra na klavíri, kategória 3

AMT  (Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby)

 • Lukáš Mráz - cena v kategórii Moderátor, celoslovenská súťaž Zlatá klapka 2020 (23.4.2020)
 • Roman Závada, Nina Zgalinovičová - cena v kategórii Spravodajský príspevok, celoslovenská súťaž Zlatá klapka 2020 (23.4.2020)
 • Rebecca Petrášová, Lukáš Mráz, Jakub Mičan, Viktória Tajcnárová, Nina Scherhauferová - cena primátora, celoslovenská súťaž Zlatá klapka 2020 (23.4.2020)

Literárno-dramatický odbor

 •  Maroš Všetečka z triedy ped. Alžbety Kamenskej získal 3. miesto v krajskom kole v súťaži Šaliansky Maťko, ZŠ Tbiliská 4, Bratislava (13.2.2020), LDO
Prehľad úspechov našich žiakov v šk. roku 2018/2019

Hudobný odbor

Ryan Martin Bradshaw z triedy ped. Vencislavy Ilievskej získal 

 • 2. cena (pri neudelenej 1. cene) + cena za najlepšieho účastníka do 13 rokov v I. kategórii na Medzinárodnej klavírnej súťaži (IPC) v Enschede, Holandsko (20.10.2018 – 26.10.2018) 16
 • 2. cena, cena Carla Nielsena a cena publika - Aarhus medzinárodná klavírna súťaž, Dánsko (15.3.2019 - 23.3.2019), kategória A (do 16 rokov)
 • 1. cena „Objav“, špeciálna cena - účasť na koncertoch festivalu „Vladimir Spivakov pozýva...“ a špeciálna cena Medzinárodného domu hudby - účasť na koncerte zo série „Ruská klavírna škola“ - III. medzinárodná klavírna súťaž Vladimira Kraineva, Moskva, Rusko (26.3.2019 - 1.4.2019), mladšia kategória (do 13 rokov)
 • 1. cena a špeciálna cena holandskej Chopinovej nadácie (koncert na Chopinovom festivale 26.-27.10.2019 v Groningene, Holandsko)
 • 27. medzinárodná klavírna súťaž Fryderyka Chopina pre deti a mládež, Szafarnia, Poľsko (18.5. 2019 - 19.5.2019), 2. kategória

 

 • Ľubica Luščanová z triedy ped. Barbory Sláčikovej získala bronzové pásmo v súťaži Klarinetiáda v Bojniciach 2018, Bojnice (14.11.2018), hra na klarinete, kategória D
 • Dominika Petrjánošová, Jana Farnbauerová, Ľubica Luščanová, Klára Ester Jantáková z triedy ped. Ľubice Dzúrikovej získali zlaté pásmo v súťaži Musica Camerata Ján Albrecht 2018, ZUŠ Jána Albrechta, Bratislava (23.11.2018), dychové kvarteto, 3. kategória
 • Ivana Brunovská, Zuzana Pohánková z triedy ped. Ľubice Dzúrikovej a Vanesa Oravcová z triedy ped. Jany Majerovej získali zlaté pásmo v súťaži Musica Camerata Ján Albrecht 2018, ZUŠ Jána Albrechta, Bratislava (23.11.2018), komorné trio, 2. kategória
 • Enya Pastorová z triedy ped. Lucie Pintérovej, Peter Kapitáň z triedy ped. Jána Lukáča a Liliana Sovičová z triedy ped. Jany Majerovej získali bronzové pásmo v súťaži Musica Camerata Ján Albrecht 2018, ZUŠ Jána Albrechta, Bratislava (23.11.2018), komorné trio, 1. kategória
 • Helena Gajdošová z triedy ped. Márie Krňovej, Lukáš Vymětal z triedy ped. Moniky Gyöpӧsovej a Lívia Čerešňová z triedy ped. Jany Majerovej získali bronzové pásmo v súťaži Musica Camerata Ján Albrecht 2018, ZUŠ Jána Albrechta, Bratislava (23.11.2018), komorné trio, 3. kategória
 • Katarína Kolesárová z triedy ped. Dariny Andučič-Tóthovej získala zlaté pásmo (2. miesto) v súťaži „Handlovský zlatý mikrofón“, Handlová (18.10.2018), spev, 3. kategória
 • David Fančovič, Ema Somolányiová z triedy ped. Vencislavy Ilievskej získali zlaté pásmo, cenu laureát súťaže a špeciálnu cenu predsedu poroty Mgr. art. Petra Zajíčka, ArtD. v súťaži Musica Camerata Ján Albrecht 2018, ZUŠ Jána Albrechta, Bratislava (23.11.2018), klavírne duo (štvorručná hra), 3. kategória
  Ocenenie primátora hl. mesta Bratislavy za cenu laureát súťaže Musica Camerata Ján Albrecht 2018, udeľovanie cien 5.6.2019
 • Lea Kocúrová z triedy ped. Iriny Rogach a Alexandra Brillová z triedy ped. Ľubice Halovej získali bronzové pásmo v súťaži Musica Camerata Ján Albrecht 2018, ZUŠ Jána Albrechta, Bratislava (23.11.2018), klavírne duo (štvorručná hra), 1. kategória
 • Stella Mária Bachledová z triedy ped. Iriny Rogach, Laura Gloria Bachledová z triedy ped. Vladimíra Harvana a Paula Savia Bachledová z triedy ped. Anny Ťažkej získali bronzové pásmo v súťaži Musica Camerata Ján Albrecht 2018, ZUŠ Jána Albrechta, Bratislava (23.11.2018), komorné trio, 2. kategória
 • Simona Šalgovičová z triedy ped. Jána Lukáča a Lenka Šalgovičová z triedy ped. Iriny Rogach získali strieborné pásmo v súťaži Musica Camerata Ján Albrecht 2018, ZUŠ Jána Albrechta, Bratislava (23.11.2018), husľové duo, 2. kategória
 • Elizabeth Baarová, Hana Kočalková z triedy ped. Eduarda Pingitzera, Sylvia Tikovičová z triedy ped. Martina Ťažkého a Nikol Bacigálová z triedy ped. Jany Majerovej získali bronzové pásmo v súťaži Musica Camerata Ján Albrecht 2018, ZUŠ Jána Albrechta, Bratislava (23.11.2018), klavírne kvarteto, 2. kategória
 • Liliana Sovičová z triedy ped. Jany Majerovej získala zlaté pásmo v súťaži Banskoštiavnické kladivká (6.5. - 7.5.2019), 1. kategória
 • Nikol Bacigálová z triedy ped. Jany Majerovej získala strieborné pásmo v súťaži Banskoštiavnické kladivká (6.5. - 7.5.2019), 1. kategória
 • Lívia Čerešňová z triedy ped. Jany Majerovej získala bronzové pásmo v súťaži Banskoštiavnické kladivká (6.5. - 7.5.2019), 5. kategória
 • Stella Mária Bachledová z triedy ped. Iriny Rogach získala:
  strieborné pásmo v súťaži Banskoštiavnické kladivká (6.5. - 7.5.2019), 3. kategória
  strieborné pásmo v súťaži Hviezdy hrajú srdcom, Ružomberok (24.4.2019), 3. kategória
  zlaté pásmo v súťaži celoslovenská klavírna prehliadka, Sládkovičovo (17.5.2019), 4. kategória
 • Lenka Šalgovičová z triedy ped. Iriny Rogach získala bronzové pásmo v súťaži Hviezdy hrajú srdcom, Ružomberok (24.4.2019), 4. kategória
 • Ema Somolányiová z triedy ped. Ľudmily Hudecovej získala cenu za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne na Medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina, Vráble (29.4.2019), 2. kategória
 • Natália Kafúnová z triedy ped. Dariny Andučič - Tóthovej získala strieborné pásmo v speváckej súťaži Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej Kalvárie, Banská Štiavnica (28.3.2019), 2. kategória
 • Hana Farská z triedy ped. Dariny Andučič - Tóthovej získala zlaté pásmo v speváckej súťaži Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej Kalvárie, Banská Štiavnica (28.3.2019), 2. kategória
 • Natália Kafúnová a Hana Farská z triedy ped. Dariny Andučič - Tóthovej získali zlaté pásmo (duet) v speváckej súťaži Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej Kalvárie, Banská Štiavnica (28.3.2019), 2. kategória
 • Katarína Kolesárová z triedy ped. Dariny Andučič - Tóthovej získala 3. miesto v speváckej súťaži Senecká dúha 2019, Senec (16.5.2019), 4. kategória
 • Felix Karásek z triedy ped. Mariána Zajačeka získal zlaté pásmo v hre na biciu súpravu a strieborné pásmo v hre na malý bubon, kategória 1/A v III. ročníku Celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na bicie nástroje, Nové Zámky (7.5.2019), kategória do 13 rokov
 • Alžbeta Ivaničová z triedy ped. Mariána Zajačeka získala strieborné pásmo v hre na xylofón v III. ročníku Celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na bicie nástroje, Nové Zámky (7.5.2019), III. kategória
 • Rebeka Kmeťová z triedy ped. Mariána Zajačeka získala bronzové pásmo v hre na malý bubon, kategória 1/B a strieborné pásmo v hre na biciu súpravu, II. kategória v III. ročníku Celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na bicie nástroje, Nové Zámky (7.5.2019)
 • Dárius Imrich Tóth z triedy ped. Mariána Zajačeka získal bronzové pásmo v hre na malý bubon, kategória 1/B a bronzové pásmo v hre na biciu súpravu, II. kategória v III. ročníku Celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na bicie nástroje, Nové Zámky (7.5.2019)
 • Tadeáš Brunovský z triedy ped. Mariána Zajačeka získal strieborné pásmo v hre na biciu súpravu, III. kategória v III. ročníku Celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na bicie nástroje, Nové Zámky (7.5.2019)

AMT  (Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby)

 • Alex Angelo Alario a Rebecca Petrášová - cena primátora, celoslovenská súťaž Zlatá klapka 2019 (20.3.2019)
 • Alen Imamovič - cena v kategórii Moderátor, celoslovenská súťaž Zlatá klapka 2019 (20.3.2019)
 • Lukáš Celec a Rastislav Fabian - cena v kategórii Strih, celoslovenská súťaž Zlatá klapka 2019 (20.3.2019)

Literárno-dramatický odbor

 • Tereza Koči – 2. miesto v okresnom kole recitačnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín“ (28.3.2019), kategória poézia, 2. veková kategória
 • Alex Koníček – 1. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín“ (6.5.2019), kategória próza, 2. veková kategória

Výtvarný odbor

 • Alžbeta Ivaničová (z triedy ped. Valérie Gašparovej) získala 2. miesto v súťaži Chytilo ma to za srdce (13.2.2019), kategória kresba
 • Ela Hošková (z triedy ped. Kataríny Regásovej) získala 1. miesto v súťaži V zajatí Japonského umenia (31.5.2019), Stará radnica, BA
 • Eva Benková (z triedy ped. Kataríny Regásovej) získala 1. miesto v súťaži Hokejová Bratislava, Magistrát BA (10.5.2019)

Tanečný odbor

 • Anna Mrázková (z triedy ped. Jany Bílkovej) získala bronzové pásmo v súťaži „Umenie v pohybe“, Žilina (8.6.2019)
Prehľad úspechov našich žiakov v šk. roku 2017/2018

Hudobný odbor

Ryan Martin Bradshaw z triedy ped. Vencislavy Ilievskej získal:

 • cena primátora hl. mesta Bratislavy za mimoriadne úspechy v šk. roku 2017/2018
 • 3. cena (pri neudelenej 2. cene) v I. kategórii na 5. medzinárodnej klavírnej súťaži F. Liszta vo Weimare, Nemecko (23.10.2017 – 2.11.2017)
 • 1. cena v III. kategórii na 5. medzináronej klavírnej súťaži B. Bartóka v Grazi, Rakúsko (14.11.-19.11.2017) 
 • 2. cena v 2. kategórii na 1. medzinárodnej klavírnej súťaži Michaela Ursuleaza, Bukureštť, Rumunsko (2.7.- 7.7.2018)

Ema Somolányiová z triedy ped. Jany Boudovej získala:

 • zlaté pásmo v súťaži Banskoštiavnické kladivká (3.5.2018), 3. kategória
 • mimoriadna cena - Detský klavírny maratón, Cikkerov dom, Bratislava (organizátor – Cirkevné konzervatórium Bratislava), (16.4.2018)

David Fančovič z triedy ped. Venceslavy Ilievskej získal:

 • zlaté pásmo a laureát súťaže Banskoštiavnické kladivká (3.5.2018), 4. kategória
 • mimoriadna cena - Detský klavírny maratón, Cikkerov dom, Bratislava (organizátor – Cirkevné konzervatórium Bratislava), (16.4.2018)
 • David Fančovič a Ema Somolányiová z triedy ped. Venceslavy Ilievskej získali zlaté pásmo v štvorručnej hre v súťaži Banskoštiavnické kladivká (3.5.2018), 3. kategória
 • Lea Kocúrová z triedy ped. Iriny Rogach získala strieborné pásmo, súťažná prehliadka Sládkovičovo (27.4.2018)
 • Stela Mária Bachledová z triedy ped. Iriny Rogach získala 2. miesto na súťaži Prima la musica, Viedeň (23.2.2018)
 • Ivana Brunovská z triedy ped. Ľubice Dzúrikovej získala strieborné pásmo v súťaži „Zahrajže mi píšťalôčka“ (11.5.2018), kategória C
 • Enya Pastorová z triedy ped. Lucie Pintérovej získala - zlaté pásmo v súťaži „Zahrajže mi píšťalôčka“ (11.5.2018), kategória B
 • Ľubica Luščanová z triedy ped. Barbory Sláčikovej získala bronzové pásmo v súťaži „Zahrajže mi píšťalôčka“ (11.5.2018), kategória E
 • Zuzana Pohánková z triedy ped. Ľubice Dzúrikovej získala strieborné pásmo v súťaži „Zahrajže mi píšťalôčka“ (11.5.2018), kategória E
 • Ľubica Dzúriková, Lucia Pintérová a Barbora Sláčiková získali zlaté pásmo a 1. miesto v súťaži „Zahrajže mi píšťalôčka“ (11.5.2018), kategória pedagóg
 • Katarína Kolesárová z triedy ped. Dariny Andučič-Tóthovej získala 3. miesto v súťaži „Senecká dúha“ (17.5.2018), 4. kategória
 • Laura Gloria Bachledová z triedy ped. Vladimíra Harvana získala 1. miesto v súťaži Prima la musica, Viedeň (21.2.2018), 2. kategória

AMT  (Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby)

 • Rebecca Petrášová, Alex Angelo Alario – 6. ročník celoslovenskej súťaže Zlatá klapka, víťaz v kategórii: Publicistika/Dokument 10-14 
 • Tomáš Droba – 6. ročník celoslovenskej súťaže Zlatá klapka, víťaz v kategórii: Krátky hraný film 15-19 
 • Lukáš Celec – 6. ročník celoslovenskej súťaže Zlatá klapka, víťaz v kategórii: Strih 
 • Alen Imamovič – 6. ročník celoslovenskej súťaže Zlatá klapka, víťaz v kategórii: Moderátor

Literárno-dramatický odbor

 • Michaela Mižiková – 1. miesto v okresnom kole recitačnej súťaže „Šaliansky Maťko“ (január 2018), 2. veková kategória
 • Olívía Kekeliová – 2. miesto v školskom kole recitačnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín“ (22.2.2018), kategória poézia, 1. veková kategória
 • Ema Modrovská – 3. miesto v školskom kole recitačnej súťaže „Šaliansky Maťko“ (december 2017), 2. veková kategória

Výtvarný odbor

 • Terézia Černigová (z triedy ped. Silvie Uherovej) ziskala 1. cenu v súťaži Vianoce a reciklácia o vianočnú pohľadnicu spoločnosti Natur – PACK, a.s. 
 • Simona Gabrišová (z triedy ped. Kataríny Blahutovej) získala 1. miesto vo výtvarnej súťaži Najkrajší palác 
 • Samuel Egyed (z triedy ped. Kataríny Blahutovej) získal 2. miesto vo výtvarnej súťaži Najkrajší palác 
 • Kristína Molnárová (z triedy ped. Silvie Uherovej) získala 3. miesto vo výtvarnej súťaži Najkrajší palác
 • Veronika Vundrová (z triedy ped. Zuzany Kyselicovej) získala mimoriadnu cenu za výtvarné práce v súťaži „Ľudia ľuďom pripravili tento osud“ (28.3.2018), Tychy, Poľsko

Tanečný odbor

 • Nina Bajčevová a Alexandra Brillová (z triedy ped. Jany Bílkovej) získali strieborné pásmo v súťaži „Umenie v pohybe“, Žilina (12.5.2018)