Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

Občianske združenie Do-Re-Mi

Pri ZUŠ J. Albrechta existuje aj občianske združenie Do-Re-Mi, na ktoré môžete poukázať aj 2 % z dane
Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že z organizačných dôvodov sa Rodičovské združenie a občianske združenie DoReMi pri ZUŠ Jána Albrechta zlúčili a vytvorili jeden subjekt pod názvom občianske združenie DoReMi pri ZUŠ Jána Albrechta.
 
OZ je to nepolitické, dobrovoľné záujmové združenie občanov, ktorí majú potrebu programovo sa venovať vzdelávaniu detí a mládeže najmä v oblasti rozvoja estetickej výchovy, umeleckej výchovy i jazykovej a pohybovej prípravy. Združuje odborníkov, podporuje osobnostný vývoj pedagógov, detí a mládeže. Medzi hlavné úlohy a ciele združenia patrí hlavne podporovať otvorené, zodpovedné a slobodné správanie detí, podporovať mieru ich sebapoznania, usporadúvať a sprostredkovať mimoškolské vzdelávanie detí, kultúrno-spoločenské podujatia, sprístupňovať verejnosti osvetové materiály a tiež získavať a sprístupňovať informácie širokej verejnosti.
 
Príspevok od rodičov bol od školského roku 2022/2023 schválený nasledovne:
 
 • žiaci PŠ 20 €
 • 1 žiak 30 €
 • ak sú dvaja súrodenci platia po 20 €
 • ak žiak navštevuje viac odborov po 20 €

Výbor bude pracovať v nasledovnom zložení:

Rada občianskeho združenia DoReMi.

 • Predseda a štatutárny zástupca: Helena Balážová - zástupkyňa riaditeľky
 • Podpredseda: Oľga Kutková - zástupca rodičov
 • Podpredseda: Jasmína Bozkurtová - zástupca pedagógov

Dozorná rada občianskeho združenia DoReMi.

 • Jana Valentovičová - pedagóg
 • Dagmar Borčinová - rodič
 • JUDr. Kinga Tajcnárová - rodič
Kontakt:
 
 • Adresa sídla: Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava - Petržalka
 • IČO: 30801419
 • Číslo účtu: SK6709000000000630568055
 • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Tel.: 0911 273 443, 02 63835035 
Imprint