Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

Výtvarný odbor

Výtvarný odbor úzko spolupracuje so všetkými odbormi  ZUŠ. Známy výtvarník a sochár Tibor Bártfay venoval škole sochu H. Ch. Andersena. Ide o model sochy, ktorá je nainštalovaná na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Žiaci a ich učitelia majú k dispozícii dva výtvarné ateliéry.