Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

#Výtvarný odbor


Adventný kalendár ZUŠ J. Albrechta 2021

ZUŠ Jána Albrechta pripravila opäť pre Vás hudobné prekvapenia na každý deň do Vianoc.

Boli sme súčasťou podujatia Bratislavské mestské dni.

Obdobie na prelome apríla a mája už 19 rokov patrí Bratislavským mestským dňom. Túto tradíciu síce prerušila pandémia, ale v tomto roku si túto nút...

Bratislavské vianoce 2021

Žiaci našej školy vytvorili vianočné ozdoby pre podujatie organizované Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom, v spolupráci s Hlavným mes...

Vernizáž výtvarného odboru

Justiho sieň, Primaciálny palác

Zimná vernisáž 2021

Práce žiakov výtvarného odboru na ZUŠ Jána Albrechta v šk. roku 2021/2022