Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

#Výtvarný odbor


Adventný kalendár ZUŠ J. Albrechta 2021

30. november 2021
ZUŠ Jána Albrechta pripravila opäť pre Vás hudobné prekvapenia na každý deň do Vianoc.

Boli sme súčasťou podujatia Bratislavské mestské dni.

19. máj 2022
Obdobie na prelome apríla a mája už 19 rokov patrí Bratislavským mestským dňom. Túto tradíciu síce prerušila pandémia, ale v tomto roku si túto nút...

Bratislavské mestské dni

22. apríl 2024
Tretí aprílový týždeň už tradične patril festivalu Bratislavské mestské dni. Hlavné námestie bolo vyhradené stánkom, ktoré vyzdobili základné umele...

Bratislavské vianoce 2021

04. december 2021
Žiaci našej školy vytvorili vianočné ozdoby pre podujatie organizované Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom, v spolupráci s Hlavným mes...

Letný festival a Cesta malého princa

21. september 2017
Zapojenie ZUŠ do naštudovania opery v Rakúsku považuje vedenie školy za veľkú česť a príležitosť ukázať svoje kvality

Na návšteve u Albrechtovcov

08. apríl 2024
ZUŠ J. Albrechta pokračuje v cykle koncertov pri príležitosti 35. výročia vzniku školy. Tentokrát to bol koncert v dome Jána Albrechta.

Talentové skúšky 2024

29. apríl 2024
Talentové skúšky na ZUŠ J. Albrechta budú v tomto školskom roku 20. 5. od 14:00 – 18:00 hod v priestoroch ZUŠ J. Albrechta na Topoľčianskej 15.

Vernizáž výtvarného odboru

15. marec 2023
Justiho sieň, Primaciálny palác

Zimná vernisáž 2021

08. december 2021
Práce žiakov výtvarného odboru na ZUŠ Jána Albrechta v šk. roku 2021/2022

Hore