Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

19. máj 2022

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Boli sme súčasťou podujatia Bratislavské mestské dni.


Obdobie na prelome apríla a mája už 19 rokov patrí Bratislavským mestským dňom. Túto tradíciu síce prerušila pandémia, ale v tomto roku si túto nútenú prestávku ľudia chceli vynahradiť a v uliciach mesta to bolo vidieť a aj počuť.

V uliciach  pochodovala dobová obrana mesta v historických uniformách. Symbolicky otvorila brány mesta. Tí, ktorí prišli na otvorenie mestských brán, si mohli vypočuť, aké pravidlá platili v minulosti. Dozvedeli sa napríklad to, že pred vstupom do mesta museli všetci odovzdať nože, aký trest čakal na nepoctivých predavačov a podobne.

Brány mesta sa symbolicky otvorili a potom už nič nebránilo voľnej zábave. Na Hlavnom námestí sa o ňu starali predovšetkým žiaci bratislavských ZUŠ. Tie vytvorili aj celodenný koncertný  maratón v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.
 
Mesto pripravilo jazdu historickými električkami, kŕmenie zvieratiek, divadelné predstavenia aj spoločenské hry.

19. máj 2022

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.