Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

23. august 2022

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Talentové skúšky pre budúcich žiakov ZUŠ Jána Albrechta


Talentové skúšky sa budú konať 23.5. 2022 od 14.00 - 18.00

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie pre tých, ktorí chcú mať hudobný nástroj, alebo tanec ako koníček, ale aj pre tých, ktorí sa chcú pripraviť na stredné školy umeleckého zamerania. Prihlásiť sa môžu deti od 5 rokov, ale aj dospelí.
 
Čo musíte urobiť
 
Ak sa chcete stať našim žiakom, musíte urobiť tieto základné kroky:
  • V prvom rade by ste mali vypísať elektronickú prihlášku. Za dieťa ju podpisuje zákonný zástupca, dospelý si ju podpíše sám. https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/?zus=523
  • na web stránke našej školy nájdete informácie o tom, čo všetko vyučujeme a aké máme aktivity
 
Čo musíte vedieť
 
ZUŠ Jána Albrechta organizuje každoročne  talentové skúšky. Každý odbor má svoje kritériá. Napríklad v hudobnom odbore je to spev jednoduchej piesne, alebo zopakovanie jednoduchého rytmu. Dôležité sú aj fyzické predpoklady. V tanečnom odbore sú dôležité pohybové schopnosti, telesná a zdravotná spôsobilosť. Na výtvarný odbor si môžete priniesť na talentové skúšky aj vlastné práce, ktoré ste urobili doma. Literárno-dramatický odbor vyžaduje dobrý slovný prejav so základnými pohybovými predpokladmi. Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby prijíma žiakov až od 10 rokov. Predpokladom je základné ovládanie   počítača, vizuálna predstavivosť a trpezlivosť.
 
Poplatky za štúdium
 
Výšku školného určuje bratislavský  magistrát, ktorý  je zriaďovateľom školy. V jednotlivých odboroch sa vyučuje formou individuálneho a skupinového vyučovania. Výška poplatku závisí aj od toho, akú formu šudia si zvolíte. Ďalším kritériom je vek. Pre žiakov do 15 rokov sa výška pohybuje od 20 – 60 eur za polrok. U dospelých je to viac.
 
Termín talentových skúšok
 
Talentové skúšky organizujeme v máji. Ich presný termín nájdete na našej web stránke. Ďalšie podrobnejšie informácie o štúdium na našej škole vám radi poskytneme na riaditeľstve školy, ktorá sídli na Topoľčianskej ulici 15 v Bratislave.

23. august 2022

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.