Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

#Koncerty


Boli sme súčasťou podujatia Bratislavské mestské dni.

19. máj 2022
Obdobie na prelome apríla a mája už 19 rokov patrí Bratislavským mestským dňom. Túto tradíciu síce prerušila pandémia, ale v tomto roku si túto nút...

Bratislavské mestské dni

22. apríl 2024
Tretí aprílový týždeň už tradične patril festivalu Bratislavské mestské dni. Hlavné námestie bolo vyhradené stánkom, ktoré vyzdobili základné umele...

Diela majstrov z čias bývalého Rakúsko - Uhorska

20. máj 2022
ZUŠ Jána Albrechta po dvoch rokoch pripravila Rakúsko – Uhorský večer. Covidove obdobie preverilo životaschopnosť mnohých projektov – tento pandémi...

Koncertná sála Edity Gruberovej

09. september 2021
ZUŠ Jána Albrechta je poctená významnou udalosťou. Umelkyňa svetovej extra triedy Edita Gruberová súhlasila s tým, aby nová školská koncertná sála ...

Lovci talentov

17. október 2019
Spoločnosť Grant Thornton Consulting, k.s. oslovila ZUŠ Jána Albrechta s požiadavkou pripraviť koncert v rakúskom kultúrnom stredisku v centre Brat...

Moderovaný koncert 18.6.2021

18. jún 2021
Vedeli by ste povedať, ktorý hudobný skladateľ má v roku 2021 výročie narodenia/úmrtia?

Na návšteve u Albrechtovcov

08. apríl 2024
ZUŠ J. Albrechta pokračuje v cykle koncertov pri príležitosti 35. výročia vzniku školy. Tentokrát to bol koncert v dome Jána Albrechta.

Otvorenie výstavy Ruské bábiky

16. november 2021
Bianca Belicová zahrala na otvorení výstavy Ruské bábiky v ľudových a svetských krojoch 17.-19. storočia.

Pražský koncert v Bratislave

17. jún 2019
Žiaci ZUŠ I. Hurníka z Prahy na spoločnom bratislavskom koncerte so ZUŠ J. Albrechta.

Rakúsko-Uhorský večer

04. jún 2016
ZUŠ Jána Albrechta zorganizovala Rakúsko - Uhorský večer. Išlo o spoločný koncert na ktorom vystúpia žiaci základných umeleckých škôl z Rakúska, Ma...

Spomienka na Editu Gruberovú

11. december 2021
Pozývame vás do Sály Edity Gruberovej, kde budeme spomínať na túto bratislavskú rodáčku a jednu z najuznávanejších svetových speváčok, ktorá by sa ...

Spomienka na Jána Cikkera

23. február 2024
Stredy už tradične patria v ZUŠ Jána Albrechta školským koncertom.  Predposledná februárová streda bola venovaná spomienkam na významného...

Sto tisíc eur pre ZUŠ

28. september 2016
Bratislavské ZUŠ dostali dar v hodnote 100 000 eur. Presne toľko stáli nové hudobné nástroje, ktoré mohli školy nakúpiť pre svojich žiakov.

Tradícia rodinných koncertov ožila

13. máj 2022
ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej 15 v Bratislave po zrušení pandemických opatrení obnovuje naplno svoje aktivity. Po takmer dvoch rokoch škola o...

Učitelia na pódiu

22. január 2024
Pedagógovia ZUŠ J. Albrechta sa rozhodli zorganizovať učiteľský koncert. Svojim žiakom a ich rodičom sa predstavili ako koncertní umelci. ...

Z Kodane do Viedne

08. november 2015
Iba niekoľko dní po návrate z Kodane koncertovali naši žiaci v Slovenskom inštitúte vo Viedni.

Záverečný koncert 25.6. 2021

25. jún 2021
Youtube premiéra o 17:00

ZUŠ J. Albrechta v Prahe

21. október 2017
ZUŠ J. Albrechta má za sebou úspešnú misiu v Prahe. Predstavila tam skladby slovenských autorov a pražským kolegom venovali slovenskú hudobnú liter...

Hore