Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

13. máj 2022

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Tradícia rodinných koncertov ožila


ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej 15 v Bratislave po zrušení pandemických opatrení obnovuje naplno svoje aktivity. Po takmer dvoch rokoch škola obnovila tradíciu rodinných koncertov.

Na koncerte vystúpili viacgeneračné rodinné hudobné združenia aj súrodenecké duetá. Tí najmladší  sa učia hrať na hudobných nástrojoch iba niekoľko týždňov. Na ich odhodlaní to však nič nezmenilo. Potešili sa aj z jednoduchej pesničky, akou je Kohútik jarabý, ktorú zahrali súrodenci Melanie a Oliver Kollárikovci.
Rodinný koncert oživil spomienky na časy spred desaťročí. Na svoje punk-rockové obdobie zaspomínal otec pred svojími dvomi synmi. Hneď potom si všetci sadli a zahrali španielsku ľudovú pieseň.
Rodinný koncert mal ešte jeden zaujímavý moment. Vystupujúci sa priznali k svojmu pôvodu. V neformálnom a niekedy aj veľmi vtipnom rozhovore s moderátorom  sme sa dozvedeli, že korene majú v Juhoafrickej republike, Portugalsku, Česku, ....
Na koncerte vznikla aj neformálna súťaž rodinných fanklubov. Dali o sebe vedieť nielen plagátmi, ale bolo ich aj počuť. Na záver sa všetci zhodli, že spoločné muzicírovanie upevňuje doma rodinné vzťahy aj vychováva. Po necelej hodine sa všetci pobrali domov s odkazom: „ ... uvidíme sa nabudúce....“.

13. máj 2022

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.