Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

#Hudobný odbor


Adventný kalendár ZUŠ J. Albrechta 2021

30. november 2021
ZUŠ Jána Albrechta pripravila opäť pre Vás hudobné prekvapenia na každý deň do Vianoc.

Ako máme správne cvičiť

06. apríl 2022
Pripravili sme pre Vás videopomôcku, ktorá je stručným návodom, ako má žiak doma cvičiť, na čo si má dávať pozor a čomu sa má vyhnúť.

Boli sme súčasťou podujatia Bratislavské mestské dni.

19. máj 2022
Obdobie na prelome apríla a mája už 19 rokov patrí Bratislavským mestským dňom. Túto tradíciu síce prerušila pandémia, ale v tomto roku si túto nút...

Bratislava - Helsinki

03. november 2012
Bratislava - Helsinki, alebo kultúrne krížom - krážom Európou.

Bratislavské mestské dni

22. apríl 2024
Tretí aprílový týždeň už tradične patril festivalu Bratislavské mestské dni. Hlavné námestie bolo vyhradené stánkom, ktoré vyzdobili základné umele...

Bratislavské mestské dni 2023

26. apríl 2023
ZUŠ Jána Albrechta sa aj tento rok aktívne zapojila do 20. ročníka Bratislavských mestských dní.

Diela majstrov z čias bývalého Rakúsko - Uhorska

20. máj 2022
ZUŠ Jána Albrechta po dvoch rokoch pripravila Rakúsko – Uhorský večer. Covidove obdobie preverilo životaschopnosť mnohých projektov – tento pandémi...

Koncertná sála Edity Gruberovej

09. september 2021
ZUŠ Jána Albrechta je poctená významnou udalosťou. Umelkyňa svetovej extra triedy Edita Gruberová súhlasila s tým, aby nová školská koncertná sála ...

Letný festival a Cesta malého princa

21. september 2017
Zapojenie ZUŠ do naštudovania opery v Rakúsku považuje vedenie školy za veľkú česť a príležitosť ukázať svoje kvality

Lovci talentov

17. október 2019
Spoločnosť Grant Thornton Consulting, k.s. oslovila ZUŠ Jána Albrechta s požiadavkou pripraviť koncert v rakúskom kultúrnom stredisku v centre Brat...

Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera v Košiciach

22. apríl 2023
Sedemnásty ročník medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera v Košiciach aj s účasťou ZUŠ Jána Albrechta.

Medzinárodná spolupráca

18. jún 2014
Zahraničné cesty škola dokumentuje a má vyhotovené audiovizuálne záznamy.

Moderovaný koncert 18.6.2021

18. jún 2021
Vedeli by ste povedať, ktorý hudobný skladateľ má v roku 2021 výročie narodenia/úmrtia?

Na návšteve u Albrechtovcov

08. apríl 2024
ZUŠ J. Albrechta pokračuje v cykle koncertov pri príležitosti 35. výročia vzniku školy. Tentokrát to bol koncert v dome Jána Albrechta.

Obdivovali sme Kodaň

08. november 2015
Úspešné koncerty v Kodani, prijatie u veľvyslanca, prehliadka pamätihodnosti mesta - to sú základné body naiej cesty do Dánska.

Otvorenie výstavy Ruské bábiky

16. november 2021
Bianca Belicová zahrala na otvorení výstavy Ruské bábiky v ľudových a svetských krojoch 17.-19. storočia.

Pražský koncert v Bratislave

17. jún 2019
Žiaci ZUŠ I. Hurníka z Prahy na spoločnom bratislavskom koncerte so ZUŠ J. Albrechta.

Rakúsko-Uhorský večer

04. jún 2016
ZUŠ Jána Albrechta zorganizovala Rakúsko - Uhorský večer. Išlo o spoločný koncert na ktorom vystúpia žiaci základných umeleckých škôl z Rakúska, Ma...

Hore