Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

09. september 2021

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.


ZUŠ Jána Albrechta je poctená významnou udalosťou. Umelkyňa svetovej extra triedy Edita Gruberová súhlasila s tým, aby nová školská koncertná sála niesla jej meno.

S hrdosťou môžeme skonštatovať, že ide o jedinú koncertnú sálu v Bratislave, a podľa našich informácií aj na celom Slovensku, ktorá dostala a súhlas na to aby vo svojom názve mala meno tejto opernej bel cantovej sopranistky. Fotografiu E. Gruberovej s jej vlastnoručne napísaným osobným venovaním môže uvidieť každý, kto príde do tejto sály na koncert, alebo iné kultúrne podujatie.

Tisícky predstavení a štátne vyznamenania
Edita Gruberová má na svojom konte má viac ako 2 350 operných predstaveni. S výnimkou Afriky, Austrálie a Nového Zélandu účinkovala na všetkých svetadieloch od Číny až po USA Je nositeľkou štátnych vyznamenaní Slovenska a Rakúska, čestnou členkou Viedenskej štátnej opery a komornou speváčkou (Kammersängerin) Bavorskej štátnej opery. Dňa 26.augusta 2021 bola v Bratislave ocenená ministrom zahraničných vecí ako Vyslankňa sobrej vôle (Gocxlwill envoy) za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska v zahraničí.


Spomienky na spolužiačku
Takto si na ňu spomína naša kolegyňa Ľubica Halová - dlhoročná priateľka a spolužiačka Edity Gruberovej: 

„Spojila nás náhoda, ktorá obe pridelila k rovnakému pedagógovi, pani Márii Medveckej, takže od prvého dňa na Konzervatóriu sme sa stali priatel'kami. Spočiatku sme aj spoločne vystupovali na kultúrnych brigádach. Neskôr sa k nám pridala aj ďalšia spolužiačka, takže počas celého štúdia sme sa nielen priatelili ale sme si aj vzájomne pomáhali, pričom najusilovnejšou z nás bola vždy Editka. V roku 1971 nám obom bolo nesmieme ľúto, keď sme sa dozvedeli, že Edita emigrovala. Zdalo sa, že už nikdy v živote sa nebudeme môcť stretnúť. Jej kariéru sme mohli sledovať iba z rakúskeho vysielania rádia ORF. Spomínam si, že na Štefana (26.12) v 1986 popoludní viedenský rozhlas vysielal reláciu, v ktorej bola hosťom a na otázku akej je národnosti povedala: "otec bol Nemec, mama Maďarka a ja som Slovenka".

Stretnutie po rokoch
Dňa 18.decembra 1991 sme konečne mohla objať našu priateľku po jej piesňovom recitáli v sieni SF v bratislavskej Redute. Od toho času sa pomerne pravidelne môžeme stretávať, či na jej predstaveniach vo Viedni, Mníchove, Budapešti, Prahe alebo Bratislave, alebo na spoločných dovolenkách. Tri priateľky, ktoré aj po dlhých rokoch odlúčenia spájajú rovnaké záujmy a vzájomná láska a úcta!"

Zo zničenej terasy kultúrny stiinok
Nová koncertná sála vznikla aj vďaka finančnej podpory bratislavského magistrátu. Vybudovali sme ju na mieste starej a zdevastovanej terasy. Bude slúžiť pre všetky odbory. Je vybavená novým koncertným krídlom. So známych umelcov ju ako jedna z prvých navštívila herečka Zuzana Kronerová, ktorá odovzdala našim žiakom ceny v recitačnej súťaží.


09. september 2021

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.