Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

07. september 2021

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Spomienka na Boženku Dlháňovú


Na začiatku nového školského roka nás prekvapila smutná správa. Vo veku 71 rokov nás navždy opustila naša bývalá kolegyňa Boženka Dlháňová.

Boženka Dlháňová pracovala v našej škole od jej vzniku. Bola nám všetkým morálnym príkladom. Každý jeden z nás ju obdivoval, s akou trpezlivosťou znášala utrpenie súvisiace s jej podlomeným zdravím. Nikto z nás ju nepočul sťažovať sa. S úctou a obdivom sme sledovali, ako aj v tom najhoršom počasí pomalým krokom kráčala do školy, aby v tichosti prišla, zatvorila sa do svojej triedy a venovala sa svojim žiakom.
Naša Boženka, ako sme ju všetci volali, sa ako tichá a krehká osoba dokázala smelo a nahlas postaviť na stranu pravdy. Jej tiché, ale rozhodné slovo malo v takýchto kritických chvíľach obrovský vplyv a význam. Vtedy každý pochopil, že táto žena sa stavia na stranu pravdy nie pre vypočítavosť, ale pre svoje svedomie.
Svedomie Boženky Dlháňovej sa formovalo samozrejme v jej rodine a od detstva. Vzorom pre ňu boli jej rodičia a celá jej rodina, ktorá sa smelo hlásila k svojmu vierovyznaniu. Viera bola pre nich viac ako výhody komunistického režimu. Boženka však o tom nikdy nahlas nehovorila. Aj tieto útrapy znášala v tichosti a s pokorou. Nebola v nej žiadna nenávisť. Vedela odpustiť.
S Boženkou Dlháňovou sme sa ako kolektív rozlúčili v minulom školskom roku. Ona sa potom stiahla do samoty. Teraz nás zaskočila správa o jej úmrtí. Spomínajme na ňu s úctou a láskou.

Česť jej pamiatke


07. september 2021

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.