Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

#35.výročie ZUŠ


Lampa

13. február 2024
35. výročie ZUŠ J. Albrechta sme oslávili v LDO s inscenáciou Lampa

Na návšteve u Albrechtovcov

08. apríl 2024
ZUŠ J. Albrechta pokračuje v cykle koncertov pri príležitosti 35. výročia vzniku školy. Tentokrát to bol koncert v dome Jána Albrechta.

Hore