Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

#Hostia


Bratislava - Helsinki

03. november 2012
Bratislava - Helsinki, alebo kultúrne krížom - krážom Európou.

Pražský koncert v Bratislave

17. jún 2019
Žiaci ZUŠ I. Hurníka z Prahy na spoločnom bratislavskom koncerte so ZUŠ J. Albrechta.

Slavensko-dánske inšpirácie

15. máj 2015
Naši žiaci a budúci študenti Kráľovskej hudobnej akadémie v Kodani na spoločnom koncerte.

Slovensko - maďarský večer

19. jún 2014
Úspešný projekt Géniovia na Dunaji mal svoje pokračovanie.

Hore