Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

04. december 2021

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Bratislavské vianoce 2021


Žiaci našej školy vytvorili vianočné ozdoby pre podujatie organizované Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom, v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava.
Tradičné podujatie Bratislavské Vianoce, ktorého súčasťou je aj obľúbený Vianočný les, je už po piatykrát súčasťou Bratislavských Vianoc. Tento rok ozdobené stromčeky skrášľujú Primaciálne námestie v termíne od 2.12. – 15.12. 2021. V tomto období budú môcť návštevníci hlasovať na facebooku BKIS o najkrajšie vyzdobený stromček. Autori troch najkrajších vyzdobených stromčekov budú vyhlásený v živom vysielaní „Klarisky Diškurz“.
 
Výzdoby stromčekov z prírodných materiálov sa tento rok zúčastnili žiaci z bratislavských základných a umeleckých škôl a centra voľného času.
 
Základným materiálom na tvorbu ozdôb bolo prírodné drevo vo forme narezaných koliesok z konárov stromov rôznej šírky a obrúsenou hladkou plochou. Žiaci si najskôr nakreslili vianočné motívy, ktoré maľovali prioritne bielou akrylovou farbou a obrysy zvýrazňovali čiernym tušom. Po vyschnutí farieb sme ozdoby prelakovali, aby sme zvýšili ich odolnosť. Cez navŕtanú dierku sme prevliekli špagát, na ktorý sme uviazali červenú mašľu z  plste.
 
Žiaci sa prostredníctvom tejto dekoratívnej činnosti oboznámili s jedinečnými vlastnosťami opracovaného dreva, jeho špecifickou farebnosťou, štruktúrou, trvácnosťou a obnoviteľnosťou. Ich prístup bol veľmi precízny, systematický, zameraný na detail. Nadobudnutú skúsenosť hodnotili veľmi pozitívne a zo svojich ozdôb mali veľkú radosť. Drevené ozdoby pôsobia jemne a vyzdvihujú prirodzenú krásu stromčeka, približujú nás k prírode a folklóru, ktorý prirodzene spájame s rodinnými tradíciami z generácie na generáciu.
 
Po skončení podujatia stromčeky poputujú do charitatívnych organizácií, združení pre ľudí bez domova, ale aj do sociálne znevýhodnených rodín. 
 
Drevené, ručne maľované vianočné ozdoby vytvorené žiakmi našej ZUŠ.

04. december 2021

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.