Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

29. apríl 2024

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.


Talentové skúšky na ZUŠ J. Albrechta budú v tomto školskom roku 20. 5. od 14:00 – 18:00 hod v priestoroch ZUŠ J. Albrechta na Topoľčianskej 15.

ZUŠ Jána Albrechta otvára talentové skúšky v hudobnom, tanečnom, výtvarnom, literárno – dramatickom odbore a odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe. Pri vchode do budovy vás budú zamestnanci školy informovať o konkrétnom mieste skúšky.

Zoznámte sa s fagottinom

ZUŠ J. Albrechta prvýkrát počas svoje 35 ročnej histórii začína vyučovať hru na fagottine. Naša škola je jedinou na Slovensku, ktorá takúto možnosť ponúka. Fagottino je miniatúra skutočného fagotu. Tento nástroj je veľkosťou a váhou vhodný pre deti už od 7 rokov.

 

V prípade záujmu o akýkoľvek odbor je potrebné vypísať elektronickú prihlášku, ktorá je na našej webovej stránke. Upozorňujeme, že k formuláru sa dostanete po zakliknutí slovenskej vlajky, ktorá je umiestnená v pravom hornom rohu. Žiaľ, z technických dôvodov, nie je možné zjednodušiť prístup k elektronickej prihláške.

Elektronická prihláška

Na všetky otázky vám odpovedia členovia skúšobných komisií, prípadne vedenie školy. Nástup novoprijatých žiakov bude na začiatku budúceho školského roka.

Podrobnejšie informácie o škole sa dozviete pri podrobnejšom preštudovaní našej webovej stránky.


29. apríl 2024

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.