Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

17. január 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Celoslovenská výtvarná súťaž Frivaldského ilustrácie 2023


Zoologická a botanická téma je veľmi obľúbená aj medzi našimi žiakmi výtvarného odboru, preto sme sa s radosťou do tejto súťaže zapojili.

Usporiadateľom súťaže je Základná umelecká škola Rajec v spolupráci s mestom Rajec. Hlavným cieľom a zámerom súťaže Frivaldského ilustrácie 2023 je podporiť u žiakov záujem o prírodovedeckú ilustráciu.

Tu sú naše najlepšie výtvarné práce, ktoré žiaci vytvorili pod vedením p. učiteliek Radostiny Doganovej a Karíny Škotkovej a budú reprezentovať našu školu v tejto súťaži.


17. január 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.