Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

24. august 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Zabezpečenie nerušného vyučovania


Na základe upozornení a pripomienok rodičov a učiteľov školy prijalo riaditeľstvo ZUŠ J. Albrechta opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť nerušené vyučovanie  v triedach a zároveň zvýšiť bezpečnosť  detí v priestoroch školy.

Riaditeľstvo ZUŠ J. Albrechta teší záujem rodičov, ktorí v snahe o čo najlepšiu starostlivosť chcú sprevádzať svoje deti v priestoroch školy, kde ich čakajú až do skončenia vyučovania. Vedenie školy dlhodobo hľadalo riešenie, ako túto možnosť pre rodičov ponechať.

Neustále zvyšujúci  sa počet žiakov prinášal so sebou aj  zvýšený počet ľudí, ktorí vstupovali do priestorov školy. Enormný nárast počtu ľudí, ktorí sa pohybovali po škole, však začal byť pre nás nekontrolovateľný. Zvýšený pohyb po chodbách školy začal rušiť samotné vyučovanie. Hluk z chodieb znemožňoval, aby sa žiaci  aj učitelia dokázali sústrediť na vyučovanie.   Pri vstupe do školy sa medzi rodičov a žiakov cielene a s nekalým úmyslom dostávali „cudzí“ ľudia, ktorí prichádzali s úmyslom poškodzovať školský majetok aj samotných žiakov.

Riaditeľstvo ZUŠ J. Albrechta  muselo na základe týchto skutočností  rozhodnúť, že od pondelka 11. 9. 2023 povolí vstup do školy iba žiakom. Rodičia  odovzdajú svoje deti na recepcii. Tie sa potom samé presunú za svojim vyučujúcim.

Veríme, že pochopíte a podporíte  naše rozhodnutie, ktoré vychádza okrem iného aj z predpokladu,  že naši žiaci sú už samostatní a dokážu sa pripraviť na vyučovanie aj bez asistencie dospelých, podobne ako je tomu aj v základnej škole.

Za prípadné nepríjemnosti a komplikácie sa vám ospravedlňujeme. Veríme však, že naše rozhodnutie budete chápať a rešpektovať.

L. Celecová

riaditeľka ZUŠ J. Albrechta

Na základe upozornení a pripomienok rodičov a učiteľov školy prijalo riaditeľstvo ZUŠ J. Albrechta opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť nerušené vyučovanie  v triedach a zároveň zvýšiť bezpečnosť  detí v priestoroch školy.

Riaditeľstvo ZUŠ J. Albrechta teší záujem rodičov, ktorí v snahe o čo najlepšiu starostlivosť chcú sprevádzať svoje deti v priestoroch školy, kde ich čakajú až do skončenia vyučovania. Vedenie školy dlhodobo hľadalo riešenie, ako túto možnosť pre rodičov ponechať.

Neustále zvyšujúci  sa počet žiakov prinášal so sebou aj  zvýšený počet ľudí, ktorí vstupovali do priestorov školy. Enormný nárast počtu ľudí, ktorí sa pohybovali po škole, však začal byť pre nás nekontrolovateľný. Zvýšený pohyb po chodbách školy začal rušiť samotné vyučovanie. Hluk z chodieb znemožňoval, aby sa žiaci  aj učitelia dokázali sústrediť na vyučovanie.   Pri vstupe do školy sa medzi rodičov a žiakov cielene a s nekalým úmyslom dostávali „cudzí“ ľudia, ktorí prichádzali s úmyslom poškodzovať školský majetok aj samotných žiakov.

Riaditeľstvo ZUŠ J. Albrechta  muselo na základe týchto skutočností  rozhodnúť, že od pondelka 11. 9. 2023 povolí vstup do školy iba žiakom. Rodičia  odovzdajú svoje deti na recepcii. Tie sa potom samé presunú za svojim vyučujúcim.

Veríme, že pochopíte a podporíte  naše rozhodnutie, ktoré vychádza okrem iného aj z predpokladu,  že naši žiaci sú už samostatní a dokážu sa pripraviť na vyučovanie aj bez asistencie dospelých, podobne ako je tomu aj v základnej škole.

Za prípadné nepríjemnosti a komplikácie sa vám ospravedlňujeme. Veríme však, že naše rozhodnutie budete chápať a rešpektovať.

L. Celecová

riaditeľka ZUŠ J. Albrechta


24. august 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.