Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

22. december 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Šťastné a veselé Vianoce


Kolektív zamestnancov ZUŠ Jána Albrechta  vám želá šťastné a veselé Vianoce a veľa zdravia v novom roku.

Predvianočná atmosféra a začiatok vianočných prázdnin  je obdobím, v ktorom bilancujeme. U nás je to bilancia doterajšieho školského roka. Aj keď ešte nemáme sebou  kompletný polrok, môžeme skonštatovať, že obdobie od septembra do decembra bolo úspešné.

Školský web prešiel redizajnom. Je modernejší a spĺňa európske kritériá. Napríklad aj tým, že vďaka využívaniu technických vymožeností umožňuje zrakovo postihnutým orientovať na našej stránke a sledovať život v škole.

Máme za sebou rad úspešných celoslovenských aj medzinárodných súťažím na ktorých školu úspešne reprezentovali žiaci hudobného odboru. Všetky odbory ale pracujú naplno. Spomenieme napríklad LDO, ktorý  v školskom divadle JA pripravil viacero premiér vianočných vystúpení. Výtvarníci pracovali na vianočných výzdobách a pozdravoch. Niektoré z nich skončili dokonca na stole ministra školstva Tomáša Druckera. Z tanečných sál sa neustále ozýva hudba, ktorá prezrádza program budúcich tanečných akadémií. Chodby plné rodičov zasa ukazujú, že záujem o tanec je obrovský. My sa môžeme tešiť, že tanečné sály nezostanú v najbližšom období prázdne

Máme za sebou predvianočné triedne koncerty, ktoré sú ideálnym miestom na vzájomné spoznávanie sa rodičov a žiakov z jednej triedy. Neraz sa stalo, že na triednych koncertoch vystupovali deti spolu so svojimi rodičmi. Nás teší, že aj takýmto spôsobom sme prispeli k tomu, aby sa rodiny zbližovali a utvrdzovali svoje vzťahy.

Riaditeľstvo školy ďakuje v mene všetkých učiteľov  rodičom za podporu školy. Bez nej by sa nám pracovalo ťažšie a niektoré podujatia by sme nemohli zorganizovať vôbec.

Želáme vám krásne Vianoce a v novom roku veľa osobných aj pracovných úspechov.


22. december 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.