Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

25. jún 2021

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

JA a moja recitácJA


Literárno-dramatický odbor uskutočnil 16.6.2021 internú recitačnú súťaž JA a moja recitácJA! Súťaž prebehla vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére a mohli sa do nej zapojiť žiaci našej ZUŠ-ky aj z iných odborov.

Súťažiacich recitátorov v troch vekových kategóriách - do 10 rokov, 10 - 14 rokov a nad 15 rokov hodnotila porota v zložení pedagógov našej ZUŠ-ky Alžbeta Králiková, Zuzana Spodniaková a Pavol Čižmár spolu s hosťom Michalom Zemanom z Bieleho divadla. Vzácnym hosťom bola herečka Zuzana Kronerová, ktorá je aj krstnou mamou nášho Divadla JA a odovzdala špeciálnu

Cenu Zuzany Kronerovej za najlepší prednes absolútnej víťazke Sofii Maskalíkovej.

Na prvých miestach ocenených recitačnými doskami sa v jednotlivých kategóriách v recitácii poézie umiestnili Nelka Kadlecová, Stelka Bartíková a Sofia Maskalíková a v prednese prózy Dorota Zúbeková, Nela Koganová a Ema Miháliková. Udelené boli aj druhé a tretie miesta v troch kategóriách. Víťazi boli odmenení zaujímavými a hodnotnými knižnými cenami. Srdečne gratulujeme víťazom a všetkým žiakom ďakujeme za účasť!

Bola to krásna bodka za celým školským rokom plná umenia a kvalitnej recitácie. Sloganom súťaže bolo 􀀤Ukáž svoj recitačný jazyk!" a to, sa žiakom naozaj podarilo. Veríme, že aj budúci ročník sa uskutoční a naše Divadlo JA sa bude tešiť z ďalších úspešných mladých recitátorov. Tak do recitovania!
Mgr. art. Alžbeta Králiková

recitacJA-16-06-2021
recitacJA-16-06-2021
recitacJA-16-06-2021
recitacJA-16-06-2021
recitacJA-16-06-2021
recitacJA-16-06-2021
recitacJA-16-06-2021
recitacJA-16-06-2021
recitacJA-16-06-2021
recitacJA-16-06-2021
recitacJA-16-06-2021
recitacJA-16-06-2021
recitacJA-16-06-2021
recitacJA-16-06-2021
recitacJA-16-06-2021
recitacJA-16-06-2021
recitacJA-16-06-2021
recitacJA-16-06-2021
recitacJA-16-06-2021
recitacJA-16-06-2021


25. jún 2021

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.