Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

15. jún 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.


Šikana na škole je súčasťou každodennej reality a predstava pomsty zase súčasťou každodennej fantázie šikanovaných. V oboch rovinách tak môže zanechať vážne následky. Čo ak by sa však vysnívaná pomsta stala skutočnosťou? Naozaj by priniesla uspokojenie? Je spravodlivé a správne odplácať sa zlom za zlé? Kto si zaslúži trest a kto odpustenie?
O tom sa rozhodne po škole, kde sa stretávajú predátori školských chodieb spolu so svojimi „obeťami“, aby sa hrou „osudu“ naživo ocitli v obľúbenej hre Mestečko Palermo. Čo ich naučí skúsenosť, v ktorej si strany „zla“ a „dobra“ vymenia? Stanú sa z nich „anjelici poškoláci“ alebo je to len zbožné prianie?

Premiéra: 15. 6. 2023 o 18:30 v Divadle JA

Osoby a obsadenie
Aďa: Greta Angyalová
Simona: Dorota Benianová
Sebastián: Jakub Gregáň
Emma: Katarína Horňanská
Izabela: Alexandra Jambrichová
Vivienne: Sára Kontárová
Maggie: Amelie Gonzales Lemus
Dara: Alexandra Lesneková
Klára: Alžbeta Olosová
Vanessa: Lujza Páneková
Samuel: Peter Smrek
Hlas Osudu: Milan Spodniak a. h.

Scenár, réžia a ped. vedenie
PhDr. Mgr. art. Zuzana Spodniaková, PhD.

Hudobná dramaturgia a svetelný dizajn
Mgr. art. Milan Spodniak


15. jún 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.