Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

12. jún 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.


Aj strašidlá vedia byť priateľské

Máš pocit, že je niečo za záclonou? Skrýva sa to pod posteľou? Vidíš v tme dve svietiace oči? Vyzerá to tak, že si blízko k stretnutiu s bubákom. A čo keď ho naozaj stretneš? V inscenácii Bu, bu, bubáci sa stretnete s naozajstnými bubákmi, a hoci vyzerajú dosť strašidelne, opak je pravdou. Divadelné predstavenie je plné strašidelných i zábavných stretnutí detí s bubákmi, pričom úžasnú atmosféru vytvára aj klavírny sprievod a spev Zboru ZUŠ Jána Albrechta. A stretnutia nie sú plné strachu, ale radosti zo zábavy a priateľstva.

Premiéra: 20. 6. 2023 o 17.00 hod. divadelnej sále

Účinkujú žiaci LDO: Jakub Filičko, Barbora Gregáňová, Adela Hederová, Adela Ivánová, Šimon Kaštieľ, Veronika Krnáčová, Lilien Kuzma, Ela Molnárová, Aurélia Šimová, Lucia Vlnová, Dominika Ženišová

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Alžbeta Králiková

Zbor ZUŠ J. Albrechta: Zora Ganzarčíková, Klára Karabinošová, Florián Karabinoš, Nina Ovčarovič, Tereza Valjentova, Matej Havlík, Simona Šťavinov, Filip Nathan Chovanec, Taisiia Selezneva, Vikuk Kristian

Pedagogické vedenie: Mgr. Veronika Pekárová
Korepetícia: Bc. Kristína Verčimáková, DiS. art


12. jún 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.