Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

24. august 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Začiatok školského roka a zápis žiakov


Školské brány v ZUŠ Jána Albrechta sa otvoria 4. septembra 2023 o 14:00 hod. Vtedy sa zároveň začína zápis novoprijatých žiakov a zadeľovanie hodín. Rovnako sa so svojimi učiteľmi môžu stretnúť aj tí, ktorí našu školu už navštevujú.

Čas a termín zápisu

Zápis žiakov potrvá od 4. 9. – 8. 9. 2023 v čase medzi 14:00 – 18:00 hod. Žiadame rodičov, aby tento čas využili na zápis a na získanie všetkých informácií potrebných na štart nového školského roka ( vrátane zadelenia hodín).

Postup nových žiakov

Novoprijatý žiak musí po príchode do školy zistiť na recepcii, kde sa nachádza jeho odbor (hudobný, výtvarný, tanečný, LDO a AMT). Na recepcii budú tieto odbory vyznačené aj graficky. V jednotlivých odboroch vás budú čakať učitelia, ktorí vás zaregistrujú a dajú vám ďalšie potrebné informácie. Dozviete sa, kto je vaším  triednym učiteľom a kde je jeho trieda. S triednym učiteľom si dohodnete rozvrh hodín. Neskôr vám triedny učiteľ vysvetlí všetko o zaplatení školného a povie vám ďalšie informácie o vyučovaní.

Žiaci, ktorí majú  záujem o spevácky zbor, sa môžu prihlásiť u Mgr. Veroniky Pekárovej v triede č. 90. Spevácky zbor bude vždy v stredu v čase 16:00-17:30.  Do speváckeho zboru sa môžu prihlásiť aj starší žiaci.

Ako postupujú starší žiaci

Žiaci, ktorí k nám chodili aj v minulom školskom roku, sa najprv zaregistrujú u učiteľov hudobnej náuky. Tam si vyberú termín, kedy budú mať hodinu hudobnej náuky. Až potom sa stretnú s triednym učiteľom, s ktorým sa dohodnú na individuálnom vyučovaní. Princíp najprv kolektívne a až potom individuálne vyučovanie je potrebné dodržať. Nie je totiž možné, aby sa kolektívne vyučovanie prispôsobovalo individuálnemu.

ROZVRH HN 2023 2024 1. polrok

Dodatočné talentové skúšky nebudú

V prípade problémov sa môžete informovať na riaditeľstve školy v čase trvania zápisu. Upozorňujeme, že dodatočné talentové skúšky už škola organizovať nebude. V čase ich riadneho termínu počet prihlásených žiakov vysoko prevyšoval naše kapacitné možnosti. Z týchto dôvodov je prijímanie nových žiakov, žiaľ, nemožné. 

Školské brány v ZUŠ Jána Albrechta sa otvoria 4. septembra 2023 o 14:00 hod. Vtedy sa zároveň začína zápis novoprijatých žiakov a zadeľovanie hodín. Rovnako sa so svojimi učiteľmi môžu stretnúť aj tí, ktorí našu školu už navštevujú.

Čas a termín zápisu

Zápis žiakov potrvá od 4. 9. – 8. 9. 2023 v čase medzi 14:00 – 18:00 hod. Žiadame rodičov, aby tento čas využili na zápis a na získanie všetkých informácií potrebných na štart nového školského roka ( vrátane zadelenia hodín).

Postup nových žiakov

Novoprijatý žiak musí po príchode do školy zistiť na recepcii, kde sa nachádza jeho odbor (hudobný, výtvarný, tanečný, LDO a AMT). Na recepcii budú tieto odbory vyznačené aj graficky. V jednotlivých odboroch vás budú čakať učitelia, ktorí vás zaregistrujú a dajú vám ďalšie potrebné informácie. Dozviete sa, kto je vaším  triednym učiteľom a kde je jeho trieda. S triednym učiteľom si dohodnete rozvrh hodín. Neskôr vám triedny učiteľ vysvetlí všetko o zaplatení školného a povie vám ďalšie informácie o vyučovaní.

Žiaci, ktorí majú  záujem o spevácky zbor, sa môžu prihlásiť u Mgr. Veroniky Pekárovej v triede č. 90. Spevácky zbor bude vždy v stredu v čase 16:00-17:30.  Do speváckeho zboru sa môžu prihlásiť aj starší žiaci.

Ako postupujú starší žiaci

Žiaci, ktorí k nám chodili aj v minulom školskom roku, sa najprv zaregistrujú u učiteľov hudobnej náuky. Tam si vyberú termín, kedy budú mať hodinu hudobnej náuky. Až potom sa stretnú s triednym učiteľom, s ktorým sa dohodnú na individuálnom vyučovaní. Princíp najprv kolektívne a až potom individuálne vyučovanie je potrebné dodržať. Nie je totiž možné, aby sa kolektívne vyučovanie prispôsobovalo individuálnemu.

ROZVRH HN 2023 2024 1. polrok

Dodatočné talentové skúšky nebudú

V prípade problémov sa môžete informovať na riaditeľstve školy v čase trvania zápisu. Upozorňujeme, že dodatočné talentové skúšky už škola organizovať nebude. V čase ich riadneho termínu počet prihlásených žiakov vysoko prevyšoval naše kapacitné možnosti. Z týchto dôvodov je prijímanie nových žiakov, žiaľ, nemožné. 


24. august 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.