Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

Audiovizuálny a multimediálny odbor

ZUŠ Jána Albrechta otvorila v rámci Slovenska ako prvá Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby (AMT) Žiaci dostávajú základy práce s kamerou, moderovania.  Venujú sa práci s textom, píšu scenáre, ovládajú strihovú  skladbu. Výsledkom sú autorské spravodajské a publicistické príspevky, autorské filmy alebo  videoklipy. ZUŠ J. Albrechta a AMT spoločne organizujú celoslovenskú súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže Zlatá klapka.