Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

26. apríl 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Tradícia Rakúsko – Uhorských večerov má 14 rokov


Projekt Rakúsko – Uhorský večer má už 14 rokov. Ide o sériu koncertov ZUŠ z Rakúska, Maďarska, Česka a Slovenska.

 
Hlavnou myšlienkou projektu s podtitulom „Spoločná  história nás spája“ je poukázať  na spoločnú históriu, ktorá spája krajiny bývalého Rakúsko – Uhorska. Projekt trvá od roku 2009. Stretnutia mladých umelcov z rakúskej Musikschule Frauenkirchen, Farkas Ferenz Zenei Alapfokú Müvészeti Iskola z Budapešti, ZUŠ J. Kvapila z Brna a ZUŠ J. Albrechta  sa organizujú striedavo na pôde jednej zo štyroch menovaných škôl. Tentokát  Rakúsko – Uhorský večer zorganizovala v Brne ZUŠ J. Kvapila.
 
Spoločné stretnutie škôl je vždy príležitosťou zoznámiť sa s kultúrou a históriou  krajiny alebo mesta. V Brne  sa mohli žiaci oboznámiť so životom a dielom známeho hudobného skladateľa Leoša  Janáčka. Navštívili múzeum, ktoré je v priestoroch, kde L. Janáček býval a tvoril. Mohli si dokonca zahrať aj na klavíri, na ktorom hral tento významný hudobný skladateľ.
 
Samotný koncert bol v koncertnej sále brnenského konzervatória. Po vystúpení žiakov riaditelia škôl využili stretnutie aj na prípravu ďalšieho pokračovania projektu. Dohodli sa na vytvorení spoločného orchestra. Žiaci so všetkých štyroch škôl budú nacvičia program, ktorý predvedú na ďalšom  koncerte pod hlavičkou Rakúsko – Uhorský večer.
 


26. apríl 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.