Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

22. apríl 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera v Košiciach


Sedemnásty ročník medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera v Košiciach aj s účasťou ZUŠ Jána Albrechta.

Na 17. ročníku medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera v Košiciach mala ZUŠ Jána Albrechta zastúpenie medzi súťažiacim aj v odbornej porote. V najstaršej kategórii do 17 rokov súťažila Mária Bachledová z triedy Iriny Rogach.

Porota zostavená zo zvučných mien

V päťčlennej porote, ktorej predsedal Jan Jiraský z Janáčkovej akadémie múzických umení bola aj naša kolegyňa V. Ilievska. Spolu s ňou hodnotili vystúpenia súťažiach  Ivo Kahánek, ktorý sa v roku 2004 stal absolútnym víťazom súťaže Pražská jar a pravidelne koncertuje z Českou filharmóniou. Ďalšími členmi poroty bola Doc. Jordana Palovičová z VŠMU Bratislava a Marian Sobula z Poľska.
 
Koncert víťazov v košickom Dome umenia
Vyvrcholením každého ročníka súťaže je záverečný „Koncert víťazov" so slávnostným odovzdávaním ocenení v Dome umenia. Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice sa stretáva s mimoriadnym ohlasom širokej odbornej i laickej verejnosti. Právom patrí medzi najvýznamnejšie súťaže na Slovensku.
 
História súťaže
Prvý ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice bol  v roku 1993 a hneď sa stretol s veľkou odozvou. Až do V. ročníka súťaž organizovali každý rok. Po ňom rozhodol organizačný výbor o prechode na dvojročný cyklus. Je to jediná súťaž pre deti do 15 rokov (od XIII. ročníka do 17 rokov) na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Umeleckým riaditeľom súťaže od jej začiatku bol profesor Peter Toperczer, Dr. h. c., emeritný rektor AMU v Prahe, košický rodák. Od XIII. ročníka súťaže prevzal funkciu odborného garanta a umeleckého riaditeľa MKS syn profesora Toperczera, Peter Toperczer ml. a súťaž dostala názov Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera. V roku 1998 bola súťaž prijatá za riadneho člena Medzinárodnej organizácie EMCY, čím sa značne zvýšil jej kredit v medzinárodnom meradle. EMCY podporuje tieto súťaže s pomocou  UNESCO.

22. apríl 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.